Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 18 «Олійні культури» (10 березня 2023 р.)

 

10 березня 2023 року в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради під головуванням д-ра с.-г. наук, заст. голови ради Олександра ПОЛЯКОВА з виконання ПНД 18 «Олійні культури».

Засідання розпочалося зі вступного слова кандидата с.-г. наук, в. о. директора ІОК НААН Юрія ПРЯДКА.

На засіданні координаційно-методичної ради науковці установ-співвиконавців:

заслухали наукову доповідь на тему «Мікрогаметофітний добір на стійкість до посухи», доповідач доктор біологічних наук, професор Віктор ЛЯХ;

розглянули робочі програми на 2023 рік виконавців 8 фундаментальних та 3 прикладних завдань ПНД 18 «Олійні культури».

Члени координаційно-методичної ради надали рекомендації щодо методик та можливостей поглиблення наукових досліджень, обговорили подальше забезпечення виконання запланованих досліджень за проєктами.

Зроблено висновки про відповідність запланованих робіт технічним завданням та календарним планам. Прийнято рішення про затвердження представлених робочих програм.