Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 18 «Олійні культури» (20.07.2022 р.)

 

20 липня 2022 року в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України під головуванням д-ра с.-г. наук, заст. голови ради Олександра ПОЛЯКОВА відбулось засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 18 «Олійні культури».

Засідання розпочалося зі вступного слова д-ра техн. наук, директора ІОК НААН Ельчина АЛІЄВА.

На засіданні координаційно-методичної ради науковці установ-співвиконавців:

заслухали наукову доповідь на тему «Приклад створення нового напряму селекції олійних культур», доповідач канд. біол. наук, заст. директоразнауковоїроботи Катерина ВЕДМЕДЄВА;

розглянули проміжні звіти за перше півріччя 2022 р. виконавців 8 фундаментальних та 4 прикладних завдань ПНД 18 «Олійні культури». Члени координаційно-методичної ради надали оцінку проведеній науковій роботі та рекомендації щодо її подальшого виконання. Зроблено висновки про відповідність виконаних робіт технічним завданням та календарним планам. Прийнято рішення про затвердження представлених звітів за перше півріччя;

уточнили план роботи координаційно-методичної ради на друге півріччя поточного року.