Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Засідання КМР (ПНД 18 Олійні культури) 16 листопада 2021 р.

 

16 листопада 2021 року відбулось дистанційне засідання кординаційно-методичної ради з ПНД 18 Сорти і гібриди олійних культур та технології їх виробництва («Олійні культури»). 

Керівник ПНД – Шевченко Ігор Аркадійович доктор технічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН.

Головна установа – Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Установи-співвиконавці ПНД: ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

Засідання відкрив директор ІОК НААН Алієв Ельчин Бахтияр огли. Розповів про необхідність поглиблення наукових досліджень, публікування своїх результатів у різних наукових виданнях в тому числі і іноземних. Наголосив на необхідності створення гідного відображення власних наукових результатів у світовому науковому просторі і побажав успіхів у наукових здобутках.

 На засіданні обговорювались результати наукової роботи виконавців завдань. Виступили рецензенти з зауваженнями до звітів та з пропозиціями їх покращення. Заступник керівника ПНД 18 – Поляков Олександр Іванович наголосив про важливість вчасного звітування та надання додаткової інформації з виконання завдань НДР за формами звітності.

По завершенні обговорення було представлено наукову доповідь Ведмедєвої Катерини Владиславівни на тему  «Генетичні ресурси для селекції олійних культур». В якій представлено результати та принципи вивчення колекцій в ІОК НААН і показано можливість та необхідність співпраці науковців для збереження генетичного різноманіття рослин.