Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Засідання координаційно-методичної ради з ПНД 18 «Олійні культури» (14 липня 2021 р)

 

14 липня 2021 р. в ІОК НААН відбулося дистанційне засідання координаційно-методичної ради з ПНД 18 «Олійні культури»

Керівник ПНД – Шевченко І. А. д-р техн. наук, д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН.

Головна установа – Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Установи-співвиконавці ПНД: ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

На засіданні координаційно-методичної ради:

-       Заслухано наукову доповідь з найбільш актуального питання ПНД «Теоретичні аспекти селекції олійних культур». Доповідач: Лях В. О. д-р біол. наук, проф., заст. голови координаційно-методичної ради.

-       Розглянуто звіти установ-співвиконавців ПНД про виконання науково-дослідних робіт у першому півріччі 2021 р.

Кількість завдань ПНД – 11 (з них: фундаментальних – 8, прикладних – 3).

Кількість виконавців ПНД – 61 (з них: докторів наук – 6, кандидатів наук – 23).

Фінансування ПНД у першому півріччі 2021 р. –  2412,654 тис. грн  (з них: фундаментальні – 2200,649 тис. грн,

прикладні – 212,005 тис. грн).

ОТРИМАНІ НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ РЕЗУЛЬТАТИ

Проведено скринінг селекційного матеріалу дрібнонасіннєвих олійних культур – ріпаку, гірчиці та льону з різною експресією генів за біохімічними та морфологічними ознаками. Виділено джерела цінних ознак для залучення у схрещуваннях та ідентифіковано донори. Установлено закономірності успадкування якісних ознак досліджуваних культур – забарвлення пелюсток квіток, рослин, наявність опушення, воскового нальоту, зміненого краю листка. Отримано міжвидові гібриди Linum L. від схрещувань гетеростильних видів льону. Встановлено динаміку цвітіння батьківських компонентів ріпаку озимого. В умовах Західного Полісся та Лісостепу встановлено показники польової схожості, густоти стояння рослин, тривалості міжфазних періодів, висоти рослин, виходу сирої біомаси і фітосанітарний стан посівів залежно від удобрення, регуляторів росту та строків сівби олійних культур. У результаті патентно-інформаційного аналізу обґрунтовано раціональний склад техніко-технологічного оснащення первинного насінництва олійних культур.