Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Щиро вітаємо Шевченка Ігоря Аркадійовича із нагоди 60-річчя!

 

Щиро вітаємо

Шевченка Ігоря Аркадійовича 

із нагоди 60-річчя!

Ми Вас вітаємо зі святом!

Здоров’я зичимо багато!

Нехай здійсняються надії,

Бажання, прагнення та мрії!

На негаразди не зважайте!

У добрім гуморі бувайте!

Життя цінуйте кожну мить!

Із Ювілеєм! Хай щастить!

 

ШЕВЧЕНКО Ігор Аркадійович

 

Вчений у галузі механізації і електрифікації сільського господарства, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН (2010)

 

Народився 30 березня 1961 р. у м. Мелітополь Запорізької області.

Закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ) у 1983 р., аспірантуру Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Горячкіна (МІІСГВ ім. В. П. Горячкіна) у 1987 р., пройшов стажування у 1997-1998 рр. у Варшавському інституті будівництва, механізації та електрифікації сільського господарства (IBMER, Польща).

З 1987 року працював у  МІМСГ: 1987–1989 рр. – асистентом кафедри сільськогосподарські машини; 1990–1997 рр. – старшим викладачем та  доцентом цієї самої кафедри вже Таврійської державної агротехнічної академії (ТДАТА з 1994 р.). За сумісництвом – завідувач науково-дослідної лабораторії «Ґрунтообробні машини», в подальшому – «Кероване землеробство». З 1998 по 2007 рр. – завідувач кафедри сільськогосподарські машини ТДАТА (нині – Таврійський державний агротехнологічний університет), за сумісництвом – директор Опорного пункту «Південно-Східний» НВО «Сільгоспмашсистема» із випробування та сертифікації сільськогосподарської техніки.

У 2007 р. призначено директором Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України (м. Запоріжжя).  З 2012 р. виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН.

У 2013 р. призначено директором Інституту олійних культур НААН     (м. Запоріжжя). У 2016 р. був переобраний на цю посаду.

У 1987 р. у МІІСГВ ім. В. П. Горячкіна захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування геометричних параметрів ступеневих робочих органів глибокорозпушувачів для ґрунтів півдня України».

У 1997 р. в IBMER (Польща)  захистив докторську дисертацію на тему: «Doskonalenie techno­logii i narzedzi upra­wo­wych w aspekcie wlasciwosci agro­fizycznyh gleb» (rozprawa habilitacyjna doktora habilitowanego)/ «Tillage techno­logy and technical means development and perfection in the aspect of their agrophysical indices».

У 2002 р. в Національному аграрному університеті (нині – НУБіП) захистив докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологій та технічних засобів для обробітку ґрунтів на базі їх агрофізичних показників».

Доктор сільськогосподарських наук у галузі сільськогосподарської інженерії (dr hab, Польща) з 1998 р. із спеціальності 03.05 – сільськогосподарська інженерія.

Доктор технічних наук з 2003 р. із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Професор кафедри сільськогосподарських машин з 2003 р.

Основні напрями наукової діяльності: система адаптивного екофільного керованого землеробства, моделювання технологічних процесів взаємодії ро­бочих органів з оброблюваним середовищем, «агро-техно-інформаційно-екологічно-еконо­міч­на система» функціонування сільськогосподарського виробництва. Особисте наукове досягнення – розробка нового наукового напряму «біоресурсна інженерія». Опубліковано понад 280 наукових праць, видано 5 монографій  (у тому числі і за кордоном), отримано 30 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 1 доктора технічних наук та 10 кандидатів технічних наук.

Обрано у 2010 р. членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства, меліорації та механізації.

Нагороджений знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, медалями ВДНГ СРСР,  відзнакою ВАК України, відзнаками УААН і НААН України та відзнаками Польщі.

На протязі багатьох років є членом експертної ради ВАК України з галузевого машиногбудування (з 2011 - Експертна рада з машинознавства та машинобудування МОНмолодьспорту україни).

Експерт від України в роботі програмного комітету "Горизонт 2020" - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water