Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Новини

Засідання координаційно-методичної ради з ПНД 15 «Олійні культури», підпрограма 2 (25 листопада 2020 р.)

 

25.11.2020 р. відбулось засідання координаційно-методичної ради з ПНД 15 «Олійні культури», підпрограма 2. Засідання КМР проведено у режимі on-line за допомогою платформи ZOOM.

У засіданні координаційно-методичної ради прийняли участь представники установ-співвиконавців завдань ПНД 15: Інституту олійних культур НААН, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Прикарпатської ДСГДС ІСГ КР НААН, Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН, Асканійської державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗ НААН, Панфильської ДСГДС ННЦ «ІЗ НААН». 

Обговорено представлені звіти та результати завершених наукових розробок за п’ятирічку: методики, способи, технології, рекомендації, сорти та гібриди олійних культур.  На жаль не усі зі звітів на час проведення координаційного засідання були представлені. У деяких звітах рецензентами було виявлено недоліки, які погоджено з виконавцями і у більшості вже виправлено. Проведена велика робота з рецензування звітів та надання зауважень призвела до можливості затвердити звіти більшості виконавців. За затвердженими звітами буде підписано акти здачі-приймання науково-технічної продукції.

Результати виконання завдань установ-співвиконавців ПНД 15 «Олійні культури», підпрограми 2 буде узагальнено у зведеному короткому звіті та представлено на засіданні Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України.