Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Монографія САФЛОР (К. В. Ведмедєва, О. І. Поляков, Т. В. Леус, О. Ю. Алієва, О. В. Нікітенко, Київ: Аграрна наука, 2022)

 

 

ВЕДМЕДЄВА К. В., ПОЛЯКОВ О. І., ЛЕУС Т. В.,

АЛІЄВА О. Ю., НІКІТЕНКО О. В.

С12  Сафлор: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 160 с.

ISBN 978-966-540-543-6 

У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень вчених щодо стану вивчення сафлору красильного у світі та перспективи його вирощування і використан­ня в Україні. Викладено його генетичні особливості і ресурси та досягнення науковців у селекції культури. Наведено вимоги сафлору до умов вирощування. Розкрито особливості розміщення культури в сівозміні, підготовки ґрунту, системи живлення, сівби і догляду за посівами та збирання врожаю. Представлено економічну ефективність ви­рощування сафлору красильного.

Призначено для спеціалістів сільського господарства, наукових співробітників, ви­кладачів навчальних закладів вищої освіти, аспірантів. 

УДК 633.854: 631.5