Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Моногафія Автоматичне фенотипування насіннєвого матеріалу соняшнику (Ельчин АЛІЄВ, Київ: Аграрна наука, 2022)

 АЛІЄВ Ельчин Бахтияр огли

 

А 45 Автоматичне фенотипування насіннєвого матеріалу соняшнику: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 104 с.

ISBN 978-966-540-540-5 

У монографії висвітлено основи прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшнику за його морфологічними показниками і фізико-механічними властивостями. На підставі системного підходу визначено структуру адаптивного техніко-технологічного забезпечення первинного насінництва соняшнику, що дає можливість здійснювати пошук слабких ланок у технологічних процесах доробки та біоінформативної систематизації насіннєвого матеріалу за якістю розподілу і продуктивністю ліній при мінімізації питомих витрат.

Розраховано на науковців, аспірантів, селекціонерів, конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів і фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

УДК 631.53.01:633.854.78(02.064)

© Е. Б. Алієв, 2022

© Державне видавництво «Аграрна наука» НААН, 2022