Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Рижій ярий: селекція, насінництво, вирощування і використання. Монографія (Комарова І. Б., Рожкован В. В.) 2020

 

Комарова І. Б., Рожкован В. В. 

Р 49 

Рижій ярий: селекція, насінництво, вирощування і використання. Київ: Аграрна наука, 2020. 96 с. 

ISBN 978-966-540-505-4

Розглянуто історію освоєння культури рижію ярого, його морфобіологічні особливості та селекційні заходи під час створення нових сортів. Наведено особливості технології насінництва та товарного вирощування культури, представлено якісну характеристику і використання олії, шроту та продукції, виготовленої з їх застосуванням. Рекомендовано для керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств, органів управління АПК, науковців, викладачів, аспірантів та студентів. 

УДК 633.852:631.528:631.524