Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія, методологія, практика: монографія (Чехова І. В.) 2021

 

Чехова Ірина Валеріївна

Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Аграрна наука,

2021. 144 с. 

ІSBN 978-966-540-520-7 

Висвітлено теоретичні засади та особливості формування ринку олійних культур в Україні. Проведено оцінювання світового, вітчизняного та регіонального ринку олійних культур, здійснено аналіз попиту і пропозиції соняшнику, сої, ріпаку, цінової кон’юнктури. Виконано дослідження з визначення економічної ефективності виробництва олійних культур, напрямів використання продукції з них, рівня конкурентоспроможності на вітчизняному аграрному ринку. Запропоновано напрями підвищення економічної ефективності виробництва олійних культур, надано пропозиції щодо вдосконалення розвитку вітчизняного ринку.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань різної форми власності, фахівців аграрної галузі. 

УДК 339.13:631.52 (477)