Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія, методологія, практика: монографія (Чехова І. В.)

 

Чехова Ірина Валеріївна

Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія, методологія, практика: монографія / І.В. Чехова – Запоріжжя: ІОК НААН, 2018. – 173 с. 

Висвітлено теоретичні засади і особливості формування ринку олійних культур в Україні. Проведена оцінка світового і вітчизняного ринку олійних культур в розрізі основних олійних культур, здійснено аналіз попиту та пропозиції соняшнику, сої, ріпаку, цінової кон’юнктури. Виконано дослідження з визначення економічної ефективності виробництва олійних культур, напрямків використання продукції олійних культур,  рівня конкурентоспроможності на вітчизняному аграрному ринку. Розроблено пропозиції щодо підвищення економічної ефективності виробництва олійних культур, надані рекомендацій щодо удосконалення розвитку вітчизняного ринку олійних культур.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань різної форми власності, фахівців аграрної галузі. 

УДК 339.13:631.52 (477)