Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Соняшник (Нікітчин Д.І.)

Нікітчин Д.І. Соняшник. – К. : Урожай, 1993. –192 с.  – (Рос. мовою).

У монографії викладено ботанічні і біологічні особливості соняшнику, розміщення його в сівозміні, обробіток ґрунту, удобрення, збирання і післязбиральну обробку насіння. Дано характеристику, найбільш поширених сортів і гібридів. Описано шкідники, хвороби та бур’яни, інтегровану систему боротьби з ними.

Для науковців, керівників господарств, агрономів, працівників орендних колективів, фермерів.