Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Керування агрофізичним станом ґрунтового середовища (Шевченко І.А.)

Шевченко І.А. Керування агрофізичним станом ґрунтового середовища / І.А. Шевченко – К.: Видавничий дім “Вініченко”, 2016. – 320 с. – ISBN 978-966-2622-22-5

У роботі на основі оптимізації агрофізичних показників орного горизонту обґрунтовані та апробовані загальні принципи та підходи щодо створення й удосконалювання ресурсозберігаючих зональних технологій і технічних засобів механізованого обробітку ґрунту, що забезпечують збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Розроблена методика спрямована на проектування технологій і технічних засобів обробітку ґрунту, що відповідають вимогам отримання максимально можливого врожаю у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах їх застосування. При цьому для пошукових робіт у кожній зоні не потрібно створювати нові експериментальні робочі органи, а вар­то проводити дослідження типових робочих органів-аналізаторів. В основу методики закладені цілеспрямований відбір чи “селекція” теоретично обґрунтованих параметрів робочих органів методами оптимізації багатофакторного експерименту, що забезпечують одержання необхідної якості складу орного горизонту в конкретній ґрунтово-кліматичній зоні (підзоні) при мінімальній енергоємності.

У роботі наведені матеріали практичного застосування запропонованої методики для розробки технології передпосівного обробітку ґрунту та ряду ґрунтообробних знарядь у складі зональної технології обробітку ґрунту в умовах півдня України.

Книга призначена для науковців, аспірантів, конструкторів сільськогосподарської техніки, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і фахівців сільськогосподарського виробництва.