Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Науково-дослідні роботи

ПЕРЕЛІК

наукових завдань 2 рівня ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН,

що виконуються у 2017 р.

 

з/п

Назва наукового завдання

2 рівня, ПНД

Керівник наукового завдання

Головна установа

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1

24.01.01.09.Ф Інтродукувати та поповнити колекції олійних культур.

 ПНД 24 «Генофонд рослин»

Ведмедєва К.В., канд. біол. наук, в.о. заступника директора з наукової роботи

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва

2

23.00.04.05.Ф Розробити ефективну технологію одержання гомозиготного матеріалу капустяних культур за допомогою культури мікроспор.

ПНД 23 «Біотехнологія і генетика в рослинництві»

Сорока А.І., д. с.-г. наук, завідувач відділу генетики та біотехнології

Селекційно-генетичний інститут – НЦНС

3

15.01.00.04.Ф Визначити параметри генетичного контролю насіння соняшнику

ПНД 15 «Олійні культури»

Ведмедєва К.В., канд. біол. наук, в.о. заступника директора з наукової роботи

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва

4

15.02.02.02.Ф Визначити ембріологічні та генетичні особливості  створення материнських та батьківських компонентів гетерозисних гібридів озимого ріпаку на основі ЦЧС.

ПНД 15 «Олійні культури»

Комарова І.Б., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції гібридів і сортів ріпаку

Інститут олійних культур

5

15.02.01.03.Ф Розробити нові та вдосконалити існуючі методи створення вихідного матеріалу для селекції сучасних сортів льону олійного різних напрямів використання.

ПНД 15 «Олійні культури»

Лях В.О., доктор біол. наук, завідувач відділу селекції

Інститут олійних культур

6

15.02.01.02.Ф Встановити особливості успадкування морфологічних та господарсько-цінних ознак у внутрішньовидових та міжвидових схрещуваннях льону олійного.

ПНД 15 «Олійні культури»

Лях В.О., доктор біол. наук, завідувач відділу селекції

Інститут олійних культур

7

15.02.03.01.Ф Розробити науково-технологічні основи процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур.

ПНД 15 «Олійні культури»

Шевченко І.А., доктор техн. наук, член-кор., директор

Інститут олійних культур

8

22.01.04.05.Ф Розробка ефективних методів створення скоростиглих високопродуктивних сортів сої стійких до комплексу біотичних та абіотичних факторів.

 ПНД 22 «Корми і кормовий білок»

Григорчук Н.Ф., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції сої

Інститут кормів та сільського господарства Поділля

9

14.03.00.04.Ф Розробити теоретичні основи формування продуктивності і якості зерна сортами озимих зернових культур в зоні південного Степу України.

ПНД 14 «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго»

Поляков О.І., доктор с.-г. наук, завідувач відділу агротехнології та впровадження

(Усова Н.М., завідувач лабораторії агротехніки зернових культур)

ДУ «Інститут сільського господарства степової зони»

10

21.00.01.02.Ф Встановити адаптаційний потенціал сортів винограду вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах південного Степу України.

ПНД 21 «Виноградарство і виноробство»

Ласкавий В.М., канд. с.-г. наук, завідувач сектору виноградарства

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства

імені В.Є. Таїрова»

ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ

11

23.00.01.10.П Ідентифікація та оптимізація колекції ліній соняшнику за допомогою морфологічних ознак та технології маркерів ДНК.

 ПНД 23 «Біотехнологія і генетика в рослинництві»

Ведмедєва К.В., канд. біол. наук, в.о. заступника директора з наукової роботи

Селекційно-генетичний інститут – НЦНС

12

15.01.00.09.П Створити вихідний матеріал на альтернативній цитоплазмі та на його основі гібриди соняшнику.

ПНД 15 «Олійні культури»

Кутіщева Н.М., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії  селекції міжлінійних гібридів соняшнику

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва

13

12.15.02.02.10.П Розробити методику створення сортів ріпаку озимого з високим рівнем екологічної пластичності.

ПНД 15 «Олійні культури»

Комарова І.Б., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції гібридів і сортів ріпаку

Інститут олійних культур

14

15.02.01.06.П Розробити способи оцінки селекційного матеріалу гірчиці за ознаками жаро-  та зимостійкості.

 ПНД 15 «Олійні культури»

Журавель В.М., канд. с.-г. наук, ст. наук. співр. лабораторії селекції гірчиці

Інститут олійних культур

15

15.02.04.02.П Розробити агротехнічні заходи підвищення продуктивності дрібнонасіннєвих олійних культур за рахунок оптимізації системи обробітку ґрунту, мінерального живлення у поєднанні з мікробіологічними препаратами в посушливих умовах Степу України.

ПНД 15 «Олійні культури»

Поляков О.І., доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії  агротехніки олійних культур

Інститут олійних культур

16

15.01.00.11.П Розробити агротехнічні заходи підвищення продуктивності соняшнику за рахунок оптимізації системи обробітку ґрунту, мінерального живлення у поєднанні з мікробіологічними препаратами в посушливих умовах Степу України.

ПНД 15 «Олійні культури»

Поляков О.І., доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії  агротехніки олійних культур

Інститут рослинництва

ім. В.Я. Юр’єва

17

15.02.03.02.П Розробити сепаратор насіннєвого матеріалу олійних культур.

ПНД 15 «Олійні культури»

Алієв Е.Б., канд. техн. наук, завідувач відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва

Інститут олійних культур

18

12.05.00.10.П Розробити регламент регулювання чисельності шкідливих об'єктів при вирощуванні олійних культур.

ПНД 12 «Захист рослин»

Поляков О.І., доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії  агротехніки олійних культур

(Шугурова Н.О., зав. сектору імунітету та захисту рослин)

Інститут захисту рослин

19

12.01.00.12.П Розробити спосіб створення ефективних методів добору ліній соняшнику та сої з високим рівнем стійкості до комплексу основних  хвороб.

ПНД 12 «Захист рослин»

Кутіщева Н.М., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії  селекції міжлінійних гібридів соняшнику (Шугурова Н.О., зав. лабораторії імунітету і захисту рослин)

Інститут захисту рослин

20

44.00.03.16.П Розробити науково-організаційні підходи та ринково-орієнтований інструментарій випробування, експериментального виробництва та консалтингового супроводу трансферу інноваційних технологій і продукції в агропромисловому комплексі Запорізької обл.

ПНД 44 «Інноваційний розвиток»

Гоменюк О.І., канд. ек. наук, заступник директора з виробництва і впровадження наукових розробок

ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»

21

40.03.00.07.П  Обґрунтування науково-методичних засад формування та розвитку ринку олійних культур.

ПНД 40 «Аграрна економіка»

Чехова І.В., канд. ек. наук, завідувач сектору економіки

ННЦ «Інститут аграрної економіки»