Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Відділ техніко-технологічного забезпечення насінництва

 

Завідувач відділу:

Алієв Ельчин Бахтияр огли,

кандидат технічних наук, автор 115 наукових праць

(з них 1 книга і 2 патенти)

Сайт: aliev.in.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрями роботи:

- Розробка технологій і технічних засобів комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива;

-  Розробка науково-технологічних основи процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур;

-   Розробка сепаратор насіннєвого матеріалу олійних культур.

Основні наукові досягнення:

-    Пристрій до сівалки СЗ-3,6 для посіву дрібнонасінних культур;

-    Наземна сушарка для активного вентилювання насіння олійних культур;

-    Мобільна установка для очищення насіння олійних культур;

- Ручна сівалка для посіву дрібнонасінних та інших олійних культур на дослідних ділянках;

-     Пристосування до жатки комбайна для збирання насіння соняшнику;

-  Технологія і технічні засоби комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива.

Наукова продукція:

-    Науково-методичні рекомендації з технології комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива.

Фахівці відділу надають наукові і практичні консультації та можуть виконати наступні роботи:

-  Підбір перспективних зразків сільськогосподарської техніки, призначеної для посіву та збирання олійних культур;

-   Консультації та навчання фахівців з налагодження сільськогосподарської техніки для сівби і збирання олійних культур;

-    Видача та обґрунтування рекомендацій щодо доведення показників продуктів переробки з вимогами НТД;

-    Рекомендації і технології по переробці олійної сировини;

-    Авторський нагляд за монтажем, налагодженням і запуском виробництв при переробці олійної сировини;

-     Рекомендації і технології по очищенню, розділенню та сепарації насіннєвого матеріалу олійних культур.

Наукові праці:

1. Гаврильченко О.С. Моделювання роботи ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки / О.С. Гаврильченко, Ю.О. Линник, Р.С. Черніков, Е.Б. Алієв // Materia?y XI Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania ?wiatowej nauki – 2015». Techniczne nauki – Przemy?l. Nauka i studia, 2015. – Volume 19.  – С. 33-36.

2. Линник Ю.О. Експериментальні дослідження процесу переміщення молочно-повітряної суміші в доїльній установці з верхнім молокопроводом/ Ю.О. Линник, В.Ю. Дудін, Е.Б. Алієв // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2015. – Вип. 157. – С. 146-152.

3.  Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2015. – Вип. 157. – С. 222-226.

4.  Січкарь А.В. Стан і перспективи розвитку вівчарства та козівництва в Запорізькій області / А.В. Січкарь, Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід // Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва (Збірник наукових праць, присвячений 150-тій річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 85-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ).  – Полтава, 2015. – С. 71-74.

5.  Доруда С.О. До оцінки якості роботи змішувача-кормороздавача потокового типу / С.О. Доруда, Е.Б. Алієв // Інтенсифікація кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва (Збірник наукових праць, присвячений 150-тій річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 85-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ).  – Полтава, 2015. – С. 75-77.

6.   Алієв Е.Б.  Динаміка деформації розтягування руна грубої овечої вовни / Е.Б. Алієв // Вісник Степу. Науковий збірник. «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України».  – Вип. 12. – Кіровоград, КОД, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-617-653-010-7.

7. Алієв Е.Б. Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, В.Л. Кутіщев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 63-69.

8.   Яропуд В.М. Методика інженерного розрахунку параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень / В.М. Яропуд, Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 214-221.

9. Алієв Е.Б. Обґрунтування раціонального складу сендвіч-панелі із будівельної повсті для тваринницьких приміщень / Е.Б. Алієв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 226-233.

10. Алієв Е.Б. Математична модель процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт на малогабаритній плитно-валяльній машині / Е.Б. Алієв, С.І. Павленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природовикористання України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – К., 2015. – Вип. 212, ч.2. – С. 233-239.

11. Алиев Э.Б. Система управления молочным животноводством / Э.Б. Алиев // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции (2-3 июня 2015 г.) / Инновационные технологии в производстве сельскохозяйственной продукции. – Минск: БГАТУ, 2015. – С. 596-600.

12.  Алієв Е.Б. Дослідження динаміки деформації руна грубої овечої вовни при розтягуванні / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко, В.В. Полюсов // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2015. – Вип. 28. – С. 123-126. – ISSN 2409-9392.

13. Алієв Е.Б. Дослідження динаміки деформації зволоженої грубої овечої вовни при ущільненні / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко, В.В. Івлєв // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Кіровоградський національний технічний університет – Кіровоград, 2015. – Вип. 28. – С. 132-138. – ISSN 2409-9392.

14. Харитонов В.І. Методика інженерного розрахунку параметрів змішувача-аератора гноє-компостних сумішей / В.І. Харитонов, Е.Б. Алієв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – Вип. 3. – С. 132-137.

15.  Алієв Е.Б. Результати досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет/ Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 146-147.

16. Бойко В.Б. Дослідження процесу зарядження насінини в насіннєпровід гідропневматичного висівного апарата / В.Б. Бойко, Е.Б. Алієв // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 148-149.

17.  Гаврильченко О.С. Математична модель процесу зневоднення відходів рослинництва двогвинтовим пресом / О.С. Гаврильченко, Е.Б. Алієв, А.Ю. Корнєв // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2015. – С. 152-153.

18. Лабатюк Ю.М. Математичне моделювання процесу взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом / Ю.М. Лабатюк, Е. Б. Алієв // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 133-140.

19.  Павленко C.І. Методика експериментальних досліджень процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті / С.І. Павленко, Е.Б. Алієв, Ю.О. Линник // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 167-172.

20. Алієв Е.Б. Чисельне моделювання процесу деформації шару грубої овечої вовни при ударно-механічному ущільненні  / Е.Б. Алієв, В.В. Лиходід, В.В. Івлєв // Науковий вісник Таврійського державного агро-технологічного університету. – Вип. 5. т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 188-194.

21.  Алієв Е.Б. Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних досліджень процесу функціонування теплоутилізатора для тваринницьких приміщень / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 45, ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 120-124

22. Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет / Е.Б. Алієв // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2015. – №3 (92) – С. 79-83.

23. Алієв Е.Б. Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя / Е.Б. Алієв, Ю.М. Лабатюк // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2015. – №3 (92) – С. 5-9.

24.  Алієв Е.Б. Етапи налагодження якісного технічного сервісу молочно-доїльного обладнання / Е.Б. Алієв // Інженерія природокористування – 2015 –  №2(4) –  с. 46-50.

25.  Бойко В.Б. Теоретичні дослідження руху рідини в ємності гідропневматичного висівного апарата / В.Б. Бойко, Е.Б. Алієв // Інженерія природокористування – 2015 –  №2(4) –  с. 78-84.

26.   Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН – Запоріжжя, 2015. – Випуск 22. – С. 150-158. – ISSN 2078-7316.

27.   Алієв Е.Б. Техніко-технологічне забезпечення процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур  / Е.Б. Алієв // Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 25–26 травня 2016 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД, 2016». – С. 4-5.

28.  Харитонов В. І. Зміна фракційного складу гноє-компостних буртів у результаті їх перелопачування змішувачем-аератором  / В. І. Харитонов, Е. Б. Алієв // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» (17-18 лютого 2016 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 105-109.

29.  Алиев, Э.Б. Обоснование геометрических параметров расположения рабочих органов ярусного глубокорыхлителя / Э.Б. Алиев, Ю.М. Лабатюк // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии: материалы Междунар. науч.-техн. конф.: в 2 т. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2016. – Т. 1. – С. 133–137.

30. Алиев Е.Б. Математична модель функціонування чизельного знаряддя з пошаровим обробітком ґрунту / Е.Б. Алієв, Ю.М. Лабатюк, О.М. Пацула // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/1 (29). – С. 64-67.

31.  Алиев Е.Б. Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації / Е.Б. Алієв, О. С. Гаврильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/3 (31). – С. 63-65.

32.  Алиев Е.Б. Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації / Е.Б. Алієв, В. І. Харитонов, В. Л. Кутіщев // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 64-66.

33.  Алієв Е.Б. Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення паливних брикетів з лушпинної фракції макух насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О.М. Пацула, О.С. Гаврильченко // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Харків, 2016. – Вип. 170. – С. 3-7.

34. Алієв Е.Б.  Визначення конструктивних параметрів формуючих кулачків установки для виготовлення пелет / Е.Б. Алієв, Лабатюк Ю.М., Пацула О.М. // Вісник Степу. Науковий збірник. «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України».  – Вип. 13. – Кіровоград, КОД, 2016. – С. 125-128. – ISBN 978-617-653-010-7.

35. Алієв Е. Б. Результати експериментальних досліджень щіткового роторного просіювача / Е.Б. Алієв, О. О. Колбасін, І. А. Ручий // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 132-133.

36. Алієв Е. Б. Очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур / Е.Б. Алієв, В. Л. Кутіщев // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 134-135.

37. Алієв Е. Б. Техніко-економічна оцінка ефективності технології комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур / Е.Б. Алієв, О. М. Пацула // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С. 136-137.