Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Відділ техніко-технологічного забезпечення насінництва

 

Завідувач відділу:

Алієв Ельчин Бахтияр огли,

доктор технічних наук, старший дослідник автор 194 наукових праць (з них 3 монографії, 6 патентів, 5 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science)

Сайт: aliev.in.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрями роботи:

- Розробка технологій і технічних засобів комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива;

-  Розробка науково-технологічних основи процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур;

-   Розробка сепаратор насіннєвого матеріалу олійних культур.

Основні наукові досягнення:

-    Пристрій до сівалки СЗ-3,6 для посіву дрібнонасінних культур;

-    Наземна сушарка для активного вентилювання насіння олійних культур;

-    Мобільна установка для очищення насіння олійних культур;

- Ручна сівалка для посіву дрібнонасінних та інших олійних культур на дослідних ділянках;

-     Пристосування до жатки комбайна для збирання насіння соняшнику;

-  Технологія і технічні засоби комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива.

Наукова продукція:

-    Науково-методичні рекомендації з технології комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива.

Фахівці відділу надають наукові і практичні консультації та можуть виконати наступні роботи:

-  Підбір перспективних зразків сільськогосподарської техніки, призначеної для посіву та збирання олійних культур;

-   Консультації та навчання фахівців з налагодження сільськогосподарської техніки для сівби і збирання олійних культур;

-    Видача та обґрунтування рекомендацій щодо доведення показників продуктів переробки з вимогами НТД;

-    Рекомендації і технології по переробці олійної сировини;

-    Авторський нагляд за монтажем, налагодженням і запуском виробництв при переробці олійної сировини;

-     Рекомендації і технології по очищенню, розділенню та сепарації насіннєвого матеріалу олійних культур.

Наукові праці:

Книги і монографії:

Шевченко І.А. Науково-методичні рекомендації з багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок / І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв / За редакцією доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НААН України, І.А. Шевченка – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013 – 156 с.  – ISBN 978-966-2602-41-VIII.

Алієв, Е. Б. Технологія комплексної безвідхідної переробки макухи з  насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива: Науково-методичні рекомендації / Е. Б. Алієв, О. М. Пацула, В. Т. Гриценко ; Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – ISBN 978-617-7353-59-0.

Алієв, Е. Б. (2019). Фізико-математичні моделі процесів прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику: монографія. Запоріжжя: СТАТУС. 196 с. ISBN 978-617-7759-32-3.

 

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus і Web of Science:

Aliev, E. B., Bandura, V. M., Pryshliak, V. M., Yaropud, V. M., Trukhanska, O. O. (2018). Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry. INMATEH – CUPRINS. Vol. 54, Nr. 1. P. 95-104 – ISSN 2068 – 4215.

Shevchenko, I. A., Aliev, E. B. (2018). Research on the photoelectronic separator seed supply block for oil crops. INMATEH – CUPRINS. Vol. 54, Nr. 1. P. 129-138 – ISSN 2068 – 4215.

Aliev, E. B., Yaropud, V. M., Dudin, V. Yr., Pryshliak, V. M., Pryshliak, N. V., Ivlev, V. V. (2018). Research on sunflower seeds separation by airflow. INMATEH – Agricultural Engineering. Vol. 56, No. 3.  P. 119-128.ISSN 2068 – 4215.

Shevchenko, I., Aliiev, E. (2018). Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds. Food Science and Technology. Volume 12, Issue 4. P. 135-142.

Aliiev, E., Gavrilchenko, A., Tesliuk, H., Tolstenko, A., Koshul’ko, V. (2019). Improvement of the sunflower seed separation process efficiency on the vibrating surface. Acta Periodica Technologica, APTEFF, 50, P. 12-22.

 

Патенти:

Пат. 67798 Україна, МПК (2012) A 01J7/00. Пристрій для контролю технічних параметрів доїльних установок / Е.Б. Алієв, О.С. Тісліченко; заявник і патентовласник Ін–т мех. тв–ва НААН. – № u 2011 08417; заявл. 04.07.2011; опублік. 12.03.2012, Бюл. №5, 2012 р.

Пат. 98515Україна, МПК (2015.01) F24F 5/00. Тритрубний теплоутилізатор / В.М. Яропуд, В.М. Пришляк, О.С. Ковязін, Е.Б. Алієв; заявник і патентовласник Яропуд В.М. – № u201413177; заявл. 08.12.2014; опублік. 27.04.2015, Бюл. №8, 2015 р.

Алієв, Е. Б. (2018). Патент на корисну модель України 136828, МПК B07B 4/02 (2006.01). Адаптивний аеродинамічний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № u201902090. Заявл. 01.03.2019. Опубл. 10.09.2019, бюл. № 17.

Алієв, Е. Б. (2018). Патент на корисну модель України 136829, МПК (2006) B07B 13/18, (2006.01) B07B 4/00. Фотоелектронний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № u201902091. Заявл. 01.03.2019. Опубл. 10.09.2019, бюл. № 17.

Алієв, Е. Б. (2019). Патент України на винахід 120231,  МПК (2006) A01C 1/00, G01B 11/00, G01B 11/02 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01), G06T 7/00. Спосіб автоматичного фенотипування насіння і пристрій для його здійснення. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № a201808708. Заявл. 25.10.2019. Опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.

Алієв, Е. Б. (2019). Патент України на винахід 120235  , МПК (2006) B07B 1/00, B07B 1/40 (2006.01), B07B 1/42 (2006.01), G05B 13/00, G05B 15/00. Адаптивний віброрешітний сепаратор. Заявник: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, № a201811084. Заявл. 25.10.2019. Опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.