Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Сектор імунітету та захисту рослин

 
Сектор імунітету та захисту рослин створено у 1991 році, перший керівник – Терещенко Б. О., кандидат біологічних наук
Завідувач сектором: Шугурова Наталія Олексіївна
Тел.: (061) 223 99 78
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
Співробітники: Дем’яненко Т. Т. – старший науковий співробітник, Погорельчук З. І. – молодший науковий співробітник, Краснокутська Ю. В. – молодший науковий співробітник, Краснокутська Т. О. – лаборант. 
Основні напрями досліджень сектору:
* створення високопродуктивних сортів та гібридів олійних культур з комплексною стійкістю проти основних захворювань;
* вивчення расового складу місцевих (Південний та Східно-південний регіон України)  популяцій основних збудників хвороб олійних культур - соняшнику, сої, льону, ріпаку, рицини (Plasmoparahalstelii,Orobanhe сumanaWallr, SclerotiniasclerotiorumdeBari, BotritiscinereaFr., Risopusnodosus, EmbelilisiaheliantiPidopl., AscochytasojaecolaAbramov, Fusariumoxysporum, та ін.) в лабораторних умовах та на інфекційному стаціонарному фоні в польових умовах, який розташований в сівозміни ІОК;
* проведення фітоаналізу олійних культур (оцінка стійкості до основних патогенів) в лабораторних та польових (стаціонарний інфекційний фон) умовах насіннєвих та селекційних зразків;
* оцінка на чутливість інноваційних та комерційних сортів та гібридів олійних культур до комплексу основних патогенів та вовчку в лабораторних умовах та на штучному інфекційному фоні;
* проводяться маршрутні обстеження товарних та селекційних посівів олійних культур;
* створення і впровадження у виробництво нових систем заходів щодо захисту с/г культур від шкідників, хвороб, бур’янів з мінімальним пестицидним навантаженням на навколишнє середовище і зниженням економічних витрат на їхнє проведення;
* моніторинг і прогнозування шкодочинності хвороб і шкідників олійних культур.
Основні наукові досягнення: розроблені нові способи оцінки стійкості соняшнику до вовчку та вугільної гнилі, льону олійного – до фузаріозного в’янення.
Наукова продукція: принципово нова методика оцінки стійкості соняшнику до вовчку в лабораторних умовах (2016 р.).
Патент № 106451 від 25.04.2016 р. Шугурова Н. О., Дем'яненко Т. Т., Погорільчук З. І., Краснокутська Ю. В. Методика оцінки стійкості соняшнику до вовчку в лабораторних умовах. 
Наукові праці:
1. Григорчук Н. Ф. Cтворення врожайних сортів сої з високою олійністю зерна та стійкістю до ураження збудниками хвороб / Н. Ф. Григорчук, Н. О. Шугурова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2014. – Випуск 20. – C.101–106. – ISSN 2078-7316. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/bulletin/pdf/2014/20/Grigorchuk2_20.pdf.
2. Шугурова Н. О. Вихідний матеріал для селекції сої на стійкість до грибних хвороб / Н. О. Шугурова. Н. Ф. Григорчук // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 80–81. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r.
3. Григорчук Н. Ф., Шугурова Н.О. Перспективні сорти сої селекції ІОК НААН з високою врожайністю та стійкістю до ураження збудниками хвороб / Н. Ф. Григорчук, Н. О. Шугурова // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – Вінниця, 2016. – Вип. 83. – С. 56–62. – ISSN 0135-2377. – Режим доступу : http://www.fri.vin.ua/materials.htm 
4. Кутіщева Н.М. Створення гібридів соняшника з високими показниками господарсько-цінних ознак та стійкістю до ураження збудниками хвороб / Н.М. Кутіщева, Н.О. Шугурова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.75-81.- ISSN 2078-7316.
5. Шевченко І. А. Інфекційний фон – запорука створення гібридів соняшника з комплексною стійкістю проти основних захворювань / І. А. Шевченко, Н. М. Кутіщева, Н. О. Шугурова // Техніка і технологія АПК / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, ДП «УкрЦВТ», 2017. – № 2 (89). – С. 41–44. – ISSN 2306-1391.
 6. Кутіщева Н. М. Запорука стабільно високих урожаїв соняшнику / Н. М. Кутіщева, Н. О. Шугурова // Аграрний тиждень. Україна (Рослинництво / Селекція) : журнал аграрних інновацій. – Київ : ТОВ «АВД-ГРО», 2017. – № . – С. 36–40.
7. Шугурова Н. О. Особливості сучасних виробничих систем Clerfield®  та Clerfield®  Plus відмінності та переваги / Н. О. Шугурова // Зерно (Земледелие) : журнал сучасного агропромисловця, 2017. – № 4 (133). – С. 92–95.   
8. Шугурова Н. О. Інфекційний фон – необхідна складова створення гібридів соняшника з комплексною стійкістю проти комплексу основних хвороб / Н. О. Шугурова, Т. Дем’яненко, Ю. В. Краснокутська, З. І. Погорільчук // Новітні агротехнології: теорія та практика : тези доповідей Міжнародної науково?практичної конференції, присвяченої 95?річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ, 11 липня 2017 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін?т біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вінниця : Нілан?ЛТД, 2016. – С. 246–247. – Режим доступу : http://bio.gov.ua/sites/default/files/documentation/zbirnyk_tez.pdf
9. Шугурова Н. О. Створюємо стійкий соняшник / Н. О. Шугурова, Н. М. Кутіщева // Farmer. – ТОВ «АГП Медіа», 2017. – № 6 (90). – С. 88–90.
Послуги:
* консультації щодо підбору комплексу захисних заходів та препаратів для захисту посівів від шкідників та хвороб для господарств різних форм власності.
* фітоекспертиза насіннєвих партій олійних культур;
* проведення науково-дослідних робіт по випробуванню принципово нових пестицидів за договорами. 
Контакти:
Тел.: (061) 223 99 78 –  сектор імунітету та захисту рослин.

Оцінка насіннєвого матеріалу соняшнику на стійкість до несправжньої борошнистої роси  в лабораторних умовах
 
Оцінка насіннєвого матеріалу соняшнику на стійкість до вовчку в лабораторних умовах