Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Лабораторія селекції сої

 

Завідувач лабораторії:

Григорчук Наталія Федорівна,

кандидат сільськогосподарських наук,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Співробітники – Якубенко Олена Володимирівна, старший науковий співробітник; Бойко Костянтин Якович – старший науковий співробітник.

Напрями роботи: створення сортів сої різного напряму – скоростиглих з тривалістю вегетаційного періоду до 90 діб, сортів придатних до харчового використання та з підвищеним вмістом олії у насінні.

Основні наукові досягнення: розроблений метод разової оцінки селекційного матеріалу сої на основі різної тривалості вегетаційного періоду за фазами дозрівання

Наукова продукція: сорти сої різного напряму: Сонячна, Маша –зернового типу, Спринт – ранньостиглий, Галі, Ранок – ультраранні, з тривалістю вегетаційного періоду до 90 діб, Дені – харчового напряму, ультраранній, Офелія, Шарм, Рапсодія – з підвищеним вмістом олії у насінні до 26%, які включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для вирощування в Україні.

-   Сорт сої Сонячна – Свідоцтво № 362 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 1999 автор Лунін М.Д.

- Сорт сої Срібна – Свідоцтво № 03109 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2003 р- автори - Лунін М.Д., Григорчук Н.Ф., Шевчук Л.П.,Сорока А.І.

- Сорт сої Спринт – Свідоцтво № 03110 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2003 р. – автори Лунін М.Д., Григорчук Н.Ф., Нікітчин Д.І.

- Сорт сої Офелія – Свідоцтво № 03111 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2003 р. -– автори Лунін М.Д., Григорчук Н.Ф.

-  Сорт сої Седмиця – Свідоцтво № 05152 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2005 р. – автори Григорчук Н.Ф., Чехов А.В., Хрустіч М., Міладіновіч Є., Відіч М.

- Сорт сої Лара – Свідоцтво № 05151 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2005 р. – автори Григорчук Н.Ф., Чехов А.В., Хрустіч М., Міладіновіч Є.

-  Сорт сої Маша - Свідоцтво № 06217 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2006 р. – автори Григорчук Н.Ф., Кравченко В.В., Чехов А.В., Якубенко О.В.

-   Сорт сої Шарм – Свідоцтво № 08371 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2009 р. – автори Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В., Кравченко В.В., Чехов А.В.

- Сорт сої Галі – Свідоцтво № 120022 про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2012 р. – автори Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В., Чехов А.В.

-    Сорт сої Дені – Свідоцтво № 130421  про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2013 р. – автори Григорчук Н.Ф., Бігун М.С., Якубенко О.В., Чехов А.В.

-   Сорт сої Рапсодія – Свідоцтво № 140560  про авторство на сорт рослин. Занесений до Реєстру сортів рослин з 2014 р. – автори Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В., Чехов А.В.

Історія лабораторії

У 1990 році організована лабораторія селекції сої та льону олійного. –  очолював лабораторію доктор с.-г.наук Д.М Лунін, а з 2001 року – кандидат с.-г наук Н. Ф. Григорчук. Була розчата робота по систематиці, біології та селекції сої та льону олійного в Запорізькій області, в зоні недостатнього та нестійкого зволоження. Результатом цієї роботи у 1992-1995 рр. було створено та передано до Держкомісії зернові та кормові сорти сої – Сонячна, Бистриця 2, Ера 2 та Бінарна. У 1997 р. занесено до Реєстру сортів рослин України сорт сої Сонячна, решта сортів широкого розповсюдження не одержали.

Сорт Сонячна був першим сортом який був районований с 1997 р. це можна вважати більшим успіхом селекціонерів лабораторії. Він володів високими та сталими врожаями, відносною тривалістю вегетаційного періоду, високою стійкістю до вилягання рослин та розтріскування бобів. И сьогодні цей сорт займає велику площу посіву в Україні.

З 1999 року розпочалася селекційна робота по створенню сортів сої з коротким вегетаційним періодом та сортів харчового напряму. Створено та передано до державного сортовипробування скоростиглий сорт сої Спринт з тривалістю вегетаційного періоду до 90 діб. У 2007 році передано в державне сортовипробування ультраскоростиглий сорт сої Галі з тривалістю періоду вегетації 80 діб. Сорти Спринт і Галі в умовах Запорізької області здатні формувати високі врожаї насіння. Такий вегетаційний період дозволяє найбільш повно використовувати біокліматичний потенціал регіону і водночас не стримувати проведення збиральних робіт при сприятливих умовах і забезпечувати своєчасне звільнення поля під сівбу озимих культур. Ці сорти можна успішно вирощувати в основних посівах, але їх перевага проявляється в умовах, коли різко затягуються строки сівби сої або її використовують в якості страхової культури при пересівах або повторної – пожнивної або поукосної культури.

Результатом роботи з селекцією льону олійного у 1999 р. був створений та переданий до державного сортовипробування сорт льону олійного Дебют. Сорт районований з 2001 року.

Одним з пріоритетних напрямків селекції сої є створення високоолійних сортів, призначених для виробництва олії і макухи та отримання високобілкових шротів і макухи. Для цих цілей створено середньостиглий високоолійний сорт Офелія. Сорт характеризується підвищеним вмістом олії в насінні – 24-25%. Вміст білка 34%, врожайність 1,4-2,0 т/га, тривалість періоду вегетації сорту 118 діб. Сорт сої Офелія внесений до Держреєстру сортів рослин України з 2003 р. та зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України, як зразок генофонду, під номером UD0201000 Національного каталогу в якості джерела високого вмісту олії в насінні (24,15%) і підвищеного вмісту білка (36,2%).

У 2005 році передано на державне сортовипробування новий сорт сої Шарм з підвищеним вмістом олії в насінні, який відноситься до среднескороспелой групі з тривалістю періоду вегетації 113-115 доби. Він має хороші технологічні показники: висота рослин 95-100 см, прикріплення нижніх бобів 10-12 см і характеризується підвищеним вмістом олії в насінні (24-25%), вміст білка складає 35-38 %. Сорт стійкий до вилягання та розтріскування бобів, слабо уражується вірусними і бактеріальними захворюваннями, а також практично не пошкоджується шкідниками.

Тривалість періоду вегетації сорту Шарм дозволяє приступати до збирання врожаю у вересні, без додаткової сушки насіння. Сорт сої Шарм внесений до Держреєстру сортів рослин України з 2008 року і рекомендується для вирощування в південних областях України для отримання масла і високоякісного шроту.

У 2010 р. передано новий сорт сої з високим вмістом жиру в насінні до 25 % – Рапсодія  У 2014 р. сорт занесено до Реєстру сортів рослин України.

Висота прикріплення нижніх бобів є важливим показником, від якого залежить значна частина втрат насіння при збиранні врожаю. Велике значення для збереження врожаю також має стійкість до вилягання рослин та розтріскування бобів. ІМК НААН спільно з Інститутом польових та овочевих культур (Сербія) створені сорти Лара та Седмиця, пристосовані для сучасної технології обробітку, у яких прикріплення нижніх бобів становить 15-20 см. Ці сорти характеризуються високою продуктивністю, урожайність насіння становить 1,8-2,6 т/га, вміст білка 37-41%, олії – 18-23%. З 2005 року сорти внесені у Держреєстр сортів рослин України.

На державне сортовипробування в 2003 році був переданий новий сорт сої Маша, який відноситься до групи сортів з тривалістю періоду вегетації 115-118 доби, врожайністю на рівні 1,5-1,8 т/га, вмістом білка 38-39 %, олії – 21-22 %, який з 2006 року внесений до Держреєстру сортів рослин України. Сорт придатний до механізованого збирання, висота прикріплення нижніх бобів 15-18 см

З розширенням ареалу вирощування сої та використання її в харчових цілях особливо підвищуються вимоги до якості насіння та поліпшення їх технологічних, фізичних і органолептичних якостей.Сорти харчового напрямку використання повинні відрізнятися крупнонасіннєвістю (маса 1000 насінин 200 м і більше), жовтим кольором насіннєвої оболонки і рубчика, хорошими смаковими якостями. Селекція на якість передбачає як підвищення білка в насінні, так і зниження кількості антипоживних компонентів.

Селекція сої на зниження трипсінінгібуючої активності білка здійснюється в ІМК НААН з 1995 року. Результатом цієї роботи стало створення в 1999 році першого низкоінгибиторного сорту Срібна. У насінні цього сорту накопичується 39-42 % білка, трипсинінгібуюча активність якого становить 19 мг/г білка при 25-32 мг/г у звичайних сортів. Біохімічні гідності сорту Срібна вдало поєднуються з крупністю насіння (маса 1000 насінин – 202-210 р). Насіння добре набухають, мають високі смакові якості, світло-жовте забарвлення насінної оболонки без ознак пігментації і ясно забарвлений рубчик. З 2003 року сорт внесений до Держреєстру сортів рослин України і зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України під номером UD0200895 Національного каталогу за поєднання врожайності (400 г/м2) з високими технологічними властивостями насіння (маса 1000 насінин 161 м). Сорт харчового напрямку використання (вміст білка 39,2 %, олії – 22,4%, низька активність інгібітору трипсину - 19,1 мг/г).

У 2003 році передано на державне сортовипробування новий крупнонасіннєвий сорт сої харчового використання Забава. Врожайність склала 1,2-1,5 т/га, вегетаційний період 132 доби, висота рослин 85 см, висота прикріплення нижніх бобів 10 см, маса 1000 насінин – 228 р. Вміст у насінні білка 43%, олії – 20%, трипсинінгибиторна активність 19 мг/г білка).

Сорти сої Срібна і Забава відносяться до групи среднепозднестиглих. Збирання сортів проходить в кінці жовтня – початку листопада. У цей період, як правило, складаються несприятливі погодні умови, тому збирання часто затягується і необхідна післязбиральна сушіння насіння. Тому ці сорти не отримали широкого розповсюдження у виробництві. Із-за пізнього дозрівання соя не може бути привабливою і як попередника озимих культур. З урахуванням цього селекційна робота була переорієнтована на створення сортів сої харчового використання з більш коротким періодом вегетації. У 2009 році було створено і передано на державне сортовипробування сорт сої харчового напряму використання Дені з тривалістю періоду вегетації до 90 діб. Сорт Дені дозріває в другій - третій декаді серпня. Потенціал сорту досить високий – в оптимальні по зволоженню роки він здатний формувати врожай насіння до 2,0-2,5 т/га, а в роки з недостатнім зволоженням, внаслідок короткого вегетаційного періоду здатний "йти" від посухи і забезпечувати середню врожайність на рівні 1,4-1,8 т/га.

 Наукові праці:

1. Григорчук Н.Ф., Донцова Ю.І. Колекція сої – джерело вихідного матеріалу для селекції – Науково-технічний бюлетень ІОК НААН. – Запоріжжя, 2015. - № 22. - С. 63-69.

2. Григорчук Н.Ф., Поляков А.І., Нікітенко О.В.  Беззмінне вирощування сої – Фармер №3(63) 2015, с.102-105.

3. Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В. Новий сорт сої - Аграрний тиждень, - №9, 2016 - с. 44-45.

4. Григорчук Н.Ф., Шугурова Н.О. Перспективні сорти сої селекції ІОК НААН з високою врожайністю та стійкістю до ураження збудниками хвороб – Корми і кормо виробництво.

5.  Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В. Оцінка сортів сої в екологічному сортовипробуванні – Науково-технічний бюлетень ІОК НААН. – Запоріжжя, 2016. – № 23. – с.

6. Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В., Донцова Ю.І. Створення та вивчення вихідного матеріалу на стійкість до посухи  – Міжнародна наукова інтернет-конференція «Олійні культури. Тенденції та перспективи» – Запоріжжя – 1 листопада 2016 р.

7. Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В., Продуктивність сортів сої на демонстраційному полігоні ІОК НААН – Аграрний тиждень,  №, 2017.