Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Конференції, семінари, Дні поля

Міжнародна наукова інтернет-конференція ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (27 березня 2024 р.)

 ЗБІРНИК ТЕЗ

Міжнародної наукової інтернет-конференції

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

27 березня 2024 р.

 

Програма виступів за посиланням:

 ПРОГРАМА ВИСТУПІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Учасники конференції за посиланням: 

СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (27 березня 2024 р.) 

 

Мета конференції:

Представлення результатів наукових досліджень, обмін науковою інформацією та досвідом, налагодження та розширення наукових контактів серед вчених різних країн.

 

Напрями роботи конференції:

 

* ГЕНЕТИКА

* ЗЕМЛЕРОБСТВО

* ФІЗІОЛОГІЯ

* ЗАХИСТ РОСЛИН

* БІОТЕХНОЛОГІЯ

* МЕХАНІЗАЦІЯ

* СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

* ПЕРЕРОБКА

* РОСЛИННИЦТВО

* ЕКОНОМІКА

 

ОРГКОМІТЕТ

 

АЛІЄВ Е. Б., д-р. техн. наук, головний науковий співробітник відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва ІОК НААН

ШЕВЧЕНКО І. А., д-р техн. наук, д-р с.-г. наук, проф., член-кор. НААН, головний науковий співробітник відділу агротехнологій та впровадження

ГИРКА А. Д.,д-р с.-г. проф., заступник директора з наукової роботи Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

ЛЯХ В. О., д-р. біол. наук, проф., провідний наук. співробітник лабораторії селекції льону ІОК НААН

РИЛЬСЬКИЙ О. Ф.,д-р. біол. наук, проф., зав. кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького національного університету

ПОЛЯКОВ О. І., д-р. с.-г. наук, старший наук. співробітник, зав. відділу агротехнології та впровадження ІОК НААН

СОРОКА А. І., д-р. с.-г. наук, канд. біол. наук, старший наук. співробітник, зав. відділу селекції ІОК НААН

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший наук. співробітник, заступник директора з наукової роботи, зав. лабораторії генетики та генетичних ресурсів ІОК НААН

ЖУРАВЕЛЬ В. М., канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, вчений секретар ІОК НААН

КОМАРОВА І. Б., канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, зав. сектору селекції гібридів та сортів ріпаку ІОК НААН

КУТІЩЕВА Н. М., канд. с.-г. наук, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику ІОК НААН

  

ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦИИ

 

Для участі у роботі конференції необхідно зареєструватись у за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduGpK9yhnb-Kb9-rkzqtYyHVxxpXLML_wqD5xNTnA2dGBsXg/viewform?usp=sf_link

та прикріпити у реєстраційну форму тези доповіді не пізніше 22 березня 2024 р.

Файли називати за прізвищемпершого автора (Pavlenko.doc).

Після відправлення форми з матеріалами обов’язково чекайте підтвердження їхнього отримання на вашу електронну адресу. У разі затримки підтвердження упродовж 3-х діб, будь ласка, надішліть матеріали повторно на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Відповідальність за зміст публікації несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти отримані матеріали.

Усім зареєстрованим особам буде розіслано повідомлення з посиланням на електронну платформу проведення конференції до 26 березня 2024 р.

Збірник тез міжнародної наукової інтернет-конференціїбуде розміщений у вільному доступі на офіційному сайті Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України: imk.zp.ua

 

Участь у конференції безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

         До публікації приймаються матеріали обсягом до 2 сторінок (формат А4) без нумерації, набрані шрифтом Times New Roman, розмір – 14, інтервал між рядками – 1,5, абзац – 1,25 см, розмір полів – 2,0 см, мова – українська або англійська.

СТРУКТУРА ТЕЗ:

– індекс УДК;

– прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада;

– повна назва установи, закладу, де працює автор, міста, країни;

– електронна адреса (E-mail);

– назва тез (великими літерами);

– текст тез, який повинен містити постановку проблеми, обґрунтовані результати досліджень, висновки.

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

УДК 633.16:631.523

І. І. Павленко, канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, завідувач лабораторії агротехніки ріпаку.

Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя, Україна.

E-mail:pavlenko@gmail.com

  

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИТВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО

 

Текст, текст, текст……

ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ…

 

Довідки за телефоном: 

(067) 695 04 17 – Катерина ВЕДМЕДЄВА

 

 

ІНСТИТУТ ВИДАЄ Науково-технічний бюлетень  ІОК НААН

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузях «Сільськогосподарські науки» (спеціальність «201 Агрономія») і «Технічні науки» (спеціальність «208 Агроінженерія»).

З вимогами до оформлення матеріалів можна ознайомитись на сайті ІОК НААН: http://bulletin.imk.zp.ua  або в бюлетені

http://bulletin.imk.zp.ua/pdf/requirements_ua.pdf 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

DEAR SCIENTISTS,

TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS,

GRADUATE STUDENTS, DOCTORAL STUDENTS!

 

INSTITUTE OF OIL CROPS

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

invites you to participate in the work

 

International Scientific Internet Conference

OIL CROPS: TODAY AND PROSPECTS

 

which will happen

March 27, 2024

 

Purpose of the conference:

Presentation of the results of scientific research, exchange of scientific information and experience, establishment and expansion of scientific contacts among scientists of different countries.