Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Конференції, семінари, Дні поля

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Олійні культури: інновації та перспективи" (14 травня 2019 р.)

 


ШАНОВНІ ВЧЕНІ,

ВИКЛАДАЧІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,

АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ!

 

ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Національної академії аграрних наук України

запрошує Вас взяти участь в роботі

 

Міжнародної наукової інтернет-конференції

 

Олійні культури: інновації та перспективи

 

14 травня 2019 р.

 запрошення ua  en  ru

 

ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Мета конференції:

Представлення результатів наукових досліджень, обмін науковою інформацією та досвідом, налагодження та розширення наукових контактів серед вчених різних країн.

 

Напрями роботи конференції:

 

* генетика

* землеробство

* фізіологія

* захист рослин

* біотехнологія

* механізація

* селекція та насінництво

* переробка

* рослинництво

* економіка

 

ОРГКОМІТЕТ

 

Шевченко І. А., д-р техн. наук, д-р с.-г. наук, проф., член-кор. НААН, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України (ІОК НААН)

Черенков А. В., д-р с.-г. наук, проф., академік НААН, директор Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Лях В. О., д-р. біол. наук, проф., провідний наук. співробітник лабораторії селекції льону ІОК НААН

Рильський О. Ф., д-р. біол. наук, проф., зав. кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького національного університету

Поляков О. І., д-р. с.-г. наук, старший наук. співробітник, зав. відділу агротехнологій та впровадження ІОК НААН

Сорока А. І., д-р. с.-г. наук, канд. біол. наук, старший наук. співробітник, зав. відділу селекції, генетики та біотехнології ІОК НААН

Ведмедєва К. В., канд. біол. наук, старший наук. співробітник, в. о. заступника директора з наукової роботи, зав. лабораторії генетики та генетичних ресурсів ІОК НААН

Журавель В. М., канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, вчений секретар ІОК НААН

Комарова І. Б., канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, зав. лабораторії селекції гібридів та сортів ріпаку ІОК НААН

Алієв Е. Б., канд. техн. наук, зав. відділу техніко-технологічного забезпечення насінництва ІОК НААН

Махно Ю. О., канд. с.-г. наук, зав. лабораторії селекції льону ІОК НААН

Кутіщева Н. М., канд. с.-г. наук, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику ІОК НААН

 

ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦИИ

 

Для участі у роботі конференції необхідно  направити на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  свою заяву та тезидоповіді не пізніше 10 травня 2019 р..

Подані файли називати за зразком:

Tezis-Ivanov.doc, Zayavka-Ivanov.doc.

Після відправлення матеріалів на електронну адресу обов’язково чекайте підтвердження їхнього отримання. У разі затримки підтвердження упродовж   3-х діб, будь ласка, відправте матеріали повторно.

Відповідальність за зміст публікації несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти отримані матеріали.

 

Збірник тез міжнародної наукової інтернет-конференції буде розміщений у вільному доступі на офіційному сайті Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України: imk.zp.ua

 

Участь у конференції безкоштовна.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище_________________________________________

Ім’я  _____________________________________________

По батькові________________________________________

Країна, місто  ______________________________________

Установа, заклад ____________________________________

________________________________________________

 (повна назва)

Посада  __________________________________________

Вчений ступінь, звання _______________________________

E-mail, телефон  ____________________________________

 (телефон вказати з кодом країни та міста)

Назва тез _________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Напрям роботи конференції ____________________________

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

         До публікації приймаються матеріали обсягом до 2 сторінок (формат А4) без нумерації, набрані шрифтом Times New Roman, розмір – 14, інтервал між рядками – 1,5, абзац – 1,25 см, розмір полів – 2,0 см, мова – українська, російська або англійська.

СТРУКТУРА ТЕЗ:

– індекс УДК;

– прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада;

– повна назва установи, закладу, де працює автор, міста, країни;

– електронна адреса (E-mail);

– назва тез (великими літерами);

– текст тез, який повинен містити постановку проблеми, обґрунтовані результати досліджень, висновки.

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

УДК 633.16:631.523

І. І. Іванов, канд. с.-г. наук, старший наук. співробітник, завідувач лабораторії агротехніки ріпаку.

Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, м. Запоріжжя, Україна.

E-mail:ivanov@gmail.com

  

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО

 

Текст, текст, текст……

ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ…

 

Тези і заявки про участь у конференції направляти на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

Довідки за телефонами:

(061) 223 99 66; (061) 223 99 50; (061) 223 99 51;

(061) 223 99 61; (061) 223 99 56

Код України для міжнародного телефонного зв’язку  +38

 

 

ІНСТИТУТ ВИДАЄ

Науково-технічний бюлетень  ІОК НААН – періодичне наукове фахове видання (сільськогосподарські науки) за напрямами: теоретичні основи селекції, селекція і насінництво, рослинництво, механізація і переробка олійної сировини, економіка і інновації.

З вимогами до оформлення матеріалів можна ознайомитись на сайті ІОК НААН: http://bulletin.imk.zp.ua або в бюлетені.

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!