Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

АННА

У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року

Автори:  Комарова І.Б.,

Чехов А.В., 

Маринкович  Р.,

Мар’янович А. 

* Сорт середньоранньої групи стиглості

* Маса 1000 насінин — 4,2-4,5 г

* Вміст олії в насінні — 45 %. Ерукова кислота відсутня, вміст глюкозинолатів — 16 мкмоль/г

 

* Вирізняється підвищеною зимостійкістю (за 5-ти бальною шкалою становить  4,8), навіть при слабкому розвитку рослин в осінній період

* Урожайність у Степовій зоні — 4,12 т/га, у Лісостеповій    зоні — 4,97 т/га, у зоні Полісся — 4,74 т/га. Потенційна урожайність — до 6,0 т/га

* Завдяки швидкому набору вегетативної маси та максимальному використанню запасів осінньо-весняної вологи формує гарні врожаї навіть в зонах з критичним вологозабезпеченням у весняно-літній період

* Особливості сорту дозволяють на 2-4 дні раніше за інші сорти починати збиральну кампанію

* Технологічний, пристосований до механізованого вирощування

* Сорт стійкий проти вилягання рослин та осипання насіння

* Хворобами та шкідниками пошкоджується менше, ніж стандарт

* Оптимальна густота стояння на момент збирання — 0,6-0,8 млн рослин/га

*  Рекомендовано для вирощування в умовах Степу, Лісостепу та Полісся України