Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

СТІЛУЦА

У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року

Автори:  Рожкован В.В.,

Комарова І.Б., 

Виновець В.Г.,

Чехов А.В.

* Високоврожайний сорт з високою якістю олії

* Відноситься до середньої групи стиглості

* Сорт характеризується високою зимо- та морозостійкістю

* Висота рослин — 180 см

* Потенційна урожайність — до 6,0 т/га. Врожайність насіння — 3,6-4,5 т/га

* Маса 1000  насінин — 3,4 г

* Вміст олії в насінні — 47 %, ерукова кислота відсутня, вміст глюкозинолатів — 20 мкмоль/г

* Сорт технологічний, пристосований до механізованого вирощування

* Стійкий проти вилягання рослин та осипання насіння

* Оптимальна густота стояння на момент збирання — 0,6-0,8 млн рослин/га

* Рекомендовано для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних  зонах України