Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Левицька Христина Михайлівна

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Левицької Христини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону:

(061) 223-99-50

Голова ради:

Поляков Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

Рецензент – Ведмедєва Катерина Владиславівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

Рецензент – Кутіщева Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику;

Офіційний опонент – Сабадин Валентина Яківна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур Білоцерківського національного аграрного університету;

Офіційний опонент – Рожкова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу загальної та грунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім.. Д.К. Заболотного НАН України.

Спеціальність

201 Агрономія

Назва дисертаційної роботи

Особливості прояву та успадкування стійкості соняшника до септоріозу в умовах Південного Степу України

Автор дисертації

Левицька Христина Михайлівна

Науковий керівник

Лях Віктор Олексійович, доктор біологічних наук, професор

Дата захисту

09.02.2024 11:00

Захист відбувся за адресою

вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 69055

Трансляція захисту.

Онлайн захист відбувся з використанням платформи ZOOM.

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Наказ в.о. директора ІОК НААН про утворення разової спеціалізованої вченої ради №01-03/26 від 20.12.2023 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису дисертації

 – Висновок про наукову новизну дисертації

 – Відгук наукового керівника д.б.н., проф. Ляха В.О.

Відгук офіційного опонента к.с.-г.н. Рожкової Т.О. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відгука Рожкової Т.О.

Відгук офіційного опонента к.с.-г.н. Сабадин В.Я. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відгука Сабадин В.Я.

Рецензія к.б.н., с.н.с. Ведмедєвої К.В. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису рецензії Ведмедєвої К.В.

Рецензія к.c.-г.н. Кутіщевої Н.М із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису рецензії Кутіщевої Н.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії