Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Наукова сільськогосподарська бібліотека ІОК НААН

Автор: Белка on . Опубліковано в Бібліотека

 

 

Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки Інституту олійних культур НААН є інформаційно-бібліографічне забезпечення виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень, над якими працює колектив Інституту. Основною функцією бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів.

Бібліотека Інституту виступає як науковий, інформаційній, культурно-освітній центр, де обслуговуються не тільки науковці та спеціалісти, а і аспіранти, які поєднують навчання з науковою діяльністю, студенти, співробітники інших наукових організацій.

Обслуговування читачів здійснюється на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА). Суттєвим фактором успішного проведення науковими співробітниками науково-дослідних робіт є впровадження сучасних комп’ютерних технологій, мережі Інтернету та інформаційно-наукових систем. Функціонування бібліотеки базується на основі книжкового, журнального, електронного фонду бібліотеки.

На початок 2018 року книжковий фонд бібліотеки складає 6949примірників книг.

Процес формування і поповнення книжкового фонду відбувається систематично. Фонд бібліотеки поповнюється також за рахунок книг отриманих в дарунок, співпраці з обмінним фондом. Фонд класифікований за тематичними рубриками.

Здійснюється передплата періодичних видань професійного напряму загальною кількістю 17 видань з питань землеробства, рослинництва, економіки, цитології, генетики тощо.

Електронний фонд бібліотеки Інституту формується і регулярно доповнюється науковими книгами та журналами. На початок 2018 року електронна база нараховує 66 примірників.

Бібліотека в інформуванні читачів тісно працює з Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН надає методичну допомогу, бібліографічні, тематичні показники літератури, надсилає створену разом з Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського систему електронних видань «Бібліотека – суспільству» серії «Аграрні науки».

Налагоджений книгообмін між науково-дослідними установами мережі НААН: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Державна установа Інститут зернових культур, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Інститут зрошуваного землеробства, ННЦ «Інститут аграрної економіки»,  а також між провідними навчальними закладами: Державна установа «Запорізькій національний університет» та Таврійський державний агротехнологічний університет.

За системою міжбібліотечного обміну налагоджена співпраця з Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Горького. Сумісно із співробітниками сільськогосподарського відділу Обласної бібліотеки в читальному залі бібліотеки Інституту проводяться «Дні інформації» для наукових працівників на тему: «Інновації в сільському господарстві», тематичні перегляди літератури на тему: «Вирощування, селекція озимих культур в Україні», «Ефективні системи землеробства», «Екологічне землеробство» та ін.

Організовано систематичну роботу з користування послугами відділу МБА бібліотеки ім. М. Горького.

З метою підвищення рівня інформаційного обслуговування наукових співробітників Інституту згідно затверджених наукових завдань, щомісячно здійснюється моніторинг електронної версії офіційного бюлетеня «Промислова власність». Отримана інформація систематизується та класифікується за розділами: «Пристрої» та «Способи».

За тематикою наукових досліджень у повному обсязі проводиться патентний пошук, результати якого відображаються у звітах про патентні дослідження.

Бібліотека активно використовує таку форму бібліотечно-інформаційного обслуговування як виставки. Протягом року в читальному залі діють постійні тематичні виставки. З надходженням нової літератури та періодичних видань поповнюються постійно діючі виставки «Нові книги», «Нові журнали». Бібліотечні виставки завжди є складовими комплексних заходів, які проводяться на базі Інституту, таких як наукові конференції, презентації, наради, семінари тощо.

Систематично підтримується стенд «Бібліотека» за рубриками: публікації співробітників Інституту в наукових журналах; статті співробітників Інституту в рекламних виданнях; виставки, конференції в Україні та за кордоном; методичні рекомендації з вирощування олійних культур.

З метою більш ефективного використання науково-консультативного забезпечення на офіційному сайті Інституту створено вкладки «Науково-технічний бюлетень», де розміщено випуски Науково-технічних бюлетенів Інституту олійних культур НААН.

Читальна зала бібліотеки містить 32 робочих місця, 2 з яких є комп’ютеризованими і підключеними до мережі Інтернет, що значно розширює інформаційні можливості забезпечення бібліотекою користувачів.

 

З питаннями щодо користування бібліотечними фондами звертатись:

Гайдаш Євгенія Володимирівна,

тел.: (061) 223 99 77, (061) 223 99 81