Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Наукова сільськогосподарська бібліотека ІОК НААН

Автор: Белка on . Опубліковано в Бібліотека

 

Публікації науковців ІОК НААН за 2021 р.

Публікації науковців ІОК НААН за 2022 р.

Публікації науковців ІОК НААН за 2023 р.

Монографії, книги за посиланням:

http://imk.zp.ua/index.php/naukovi-vydannia/monohrafii

Науково-методичні рекомендації, брошури за посиланням:

http://imk.zp.ua/index.php/naukovi-vydannia/rekomendatsii 

Науково-технічний бюлетень за посиланням:

http://bulletin.imk.zp.ua/

  

Робота наукової сільськогосподарської бібліотеки

ІОК НААН, 2023 рік

Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України є інформаційно-бібліографічне забезпечення виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень, над якими працює колектив Інституту. Основною функцією бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів.

Бібліотека Інституту виступає як науковий, інформаційній, культурно-освітній центр, де обслуговуються не тільки науковці та спеціалісти, а і аспіранти, які поєднують навчання з науковою діяльністю, студенти, співробітники інших наукових організацій.

Обслуговування читачів здійснюється на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА). Суттєвим фактором успішного проведення науковими співробітниками науково-дослідних робіт є впровадження сучасних комп’ютерних технологій, мережі Інтернету та інформаційно-наукових систем. Функціонування бібліотеки базується на основі книжкового, журнального, електронного фонду бібліотеки.

На кінець 2022 року книжковий фонд бібліотеки складає 7213 примірників книг.

Процес формування і поповнення книжкового фонду відбувається систематично. За звітний період фонд бібліотекипоповнився на 85 примірників за рахунок книг отриманих в дарунок, співпраці з бібліотеками Інститутів НААН. Фонд класифікований за тематичними рубриками.

Наукові співробітники Інституту, аспіранти приймають участь у вебінарах професійного напряму.

Електронний фонд бібліотеки Інституту формується і регулярно доповнюється науковими книгами та журналами. На кінець 2023 року електроннабаза нараховує 86  примірників.

Бібліотека в інформуванні читачів тісно працює з Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН надає методичну допомогу, бібліографічні, тематичні показники літератури, надсилає створену разом з Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського систему електронних видань «Бібліотека – суспільству» серії «Аграрні науки».

Налагоджений книгообмін між науково-дослідними установами мережі НААН: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Державна установа Інститут зернових культур, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Інститут зрошуваного землеробства, ННЦ «Інститут аграрної економіки»,  а також між провідними навчальними закладами: Державна установа «Запорізькій національний університет».

За системою міжбібліотечного обміну налагоджена співпраця з Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Горького. Сумісно із співробітниками сільськогосподарського відділу Обласної бібліотеки в читальному залі бібліотеки Інституту був проведений «День інформації» для наукових працівників на тему: «Інновації в сільському господарстві», тематичні перегляди літератури на тему: «Генофонд і селекція олійних культур в Україні» (15 прим. літератури), «Агробіологічні та біоенергетичні аспекти оптимізації технологій вирощування олійних культур» (28 прим. літератури), «Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва» (17 прим. літератури)

Організовано систематичну роботу з користування послугами відділу МБА бібліотеки ім. М. Горького. За звітний рік було оброблено 34 запити наукових співробітників.

З метою підвищення рівня інформаційного обслуговування наукових співробітників Інституту згідно затверджених наукових завдань, щомісячно здійснюється моніторинг електронної версії офіційного бюлетеня «Промислова власність». Отримана інформація систематизується та класифікується за розділами: «Пристрої» та «Способи».

За тематикою наукових досліджень у повному обсязі проводиться патентний пошук, результати якого відображаються у звітах про патентні дослідження.

Бібліотека активно використовує таку форму бібліотечно-інформаційного обслуговування як виставки. Протягом року в читальному залі діють постійні тематичні виставки. З надходженням нової літератури та періодичних видань поповнюються постійно діючі виставки «Нові книги», «Нові журнали».

Систематично підтримується стенд «Бібліотека» за рубриками: публікації співробітників Інституту в наукових журналах; статті співробітників Інституту в рекламних виданнях; виставки, конференції в Україні та за кордоном; методичні рекомендації з вирощування олійних культур.

З метоювисвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем в Інститутівидається науковий журнал. Редакційною політикою журналу є публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень пов’язаних із олійними культурами. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі «Сільськогосподарські науки», спеціальність «Агрономія». За спеціальністю «Агроінженерія» подано заявку на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур Індексується в міжнародних наукометричних базах GoogleScholar, Crossref, IndexCopernicus, Dimensions, Scilit, WorldCat, EBSCOEssentials та Національній бібліотеці ім. В.І. Вернадського.

З метою більш ефективного використання науково-консультативного забезпечення на офіційному сайті Інституту створено вкладки «Науково-технічний бюлетень», де розміщено всі випуски Науково-технічних бюлетенів Інституту олійних культур НААН. В 2023 році на сайті розміщені електронної версії № 33, № 34 Науково-технічного бюлетеню ІОК НААН. Після надрукування примірники Науково-технічного бюлетеню  № 31, № 32 будуть розіслані до установ, куди обов'язково розсилаються видання, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Читальна зала бібліотеки містить 32 робочих місць, 2 з яких є комп’ютеризованими і підключеними до мережі Інтернет, що значно розширює інформаційні можливості забезпечення бібліотекою користувачів.

 

З питаннями щодо користування бібліотечними фондами звертатись:

Гайдаш Євгенія Володимирівна,

тел.: 099 374 56 32