Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Аспірантура

 Обсяги прийому до аспірантури

при Інституті олійних культур НААН

за рахунок коштів Держзамовлення на 2017 рік

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Всього

Денна

Вечірня

в т.ч. за цільовим направленням наукових установ

всього

денна

вечірня

Аспірантура

20 – Аграрні науки та продовольство

201 – Агрономія

4

3

1

 

 

 

Підстава: лист НААН від 15.08.2017 р. №  11а/175


Правила прийому до аспірантури Інституту олійних культур НААН для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2017 році